Surmenia – lider Istokii?

Historia – ta internetowa – Surmenii i jej stosunków zagranicznych wskazuje na ich dużą zmienność. Surmenia niekiedy tkwiła w środku wydarzeń, aby wkrótce potem izolować się od świata. Polityka wewnętrzna Surmenii przekładała się na jej podejście do zagranicy i jej spraw… ale również niepowodzenia na forum międzynarodowym prowadziły do zmian w kraju – przykładem może…

Geniusz Dury cz. 2

W poprzednim artykule pisałem o zacofaniu społeczno-gospodarczym, z którym musiał się zmierzyć Dura. W tym chciałbym przybliżyć okoliczności demograficzno-polityczne, które miały wpływ na jego dojście do władzy. Mimo przemiany na początku XIX wieku ustroju z monarchii na republikański, wiodąca rolę zachowały post-arystokratyczne elity. Wpływ na to miało wiele czynników – przede wszystkim wspomniana w poprzednim…