O konserwatywnym republikanizmie

O konserwatywnym republikanizmie Petros Domestosigos Moją koncepcję polityczną dla Surmenii można określić wieloma sformułowaniami. Osobiście preferuję termin „konserwatywny republikanizm”, choć oczywiście można do niego dodać wiele dodatkowych przymiotników: „narodowy”, „chrześcijański”, „demokratyczny” – czy też, idąc tropem określeń anglosaskich (nie rozpowszechnionych w naszym kręgu kulturowym) „współczujący” („compassionate”). Określenia te to jednak tylko forma. A formie można…