O konserwatywnym republikanizmie

O konserwatywnym republikanizmie Petros Domestosigos Moją koncepcję polityczną dla Surmenii można określić wieloma sformułowaniami. Osobiście preferuję termin „konserwatywny republikanizm”, choć oczywiście można do niego dodać wiele dodatkowych przymiotników: „narodowy”, „chrześcijański”, „demokratyczny” – czy też, idąc tropem określeń anglosaskich (nie rozpowszechnionych w naszym kręgu kulturowym) „współczujący” („compassionate”). Określenia te to jednak tylko forma. A formie można…

Surmenia – lider Istokii?

Historia – ta internetowa – Surmenii i jej stosunków zagranicznych wskazuje na ich dużą zmienność. Surmenia niekiedy tkwiła w środku wydarzeń, aby wkrótce potem izolować się od świata. Polityka wewnętrzna Surmenii przekładała się na jej podejście do zagranicy i jej spraw… ale również niepowodzenia na forum międzynarodowym prowadziły do zmian w kraju – przykładem może…

Geniusz Dury cz. 2

W poprzednim artykule pisałem o zacofaniu społeczno-gospodarczym, z którym musiał się zmierzyć Dura. W tym chciałbym przybliżyć okoliczności demograficzno-polityczne, które miały wpływ na jego dojście do władzy. Mimo przemiany na początku XIX wieku ustroju z monarchii na republikański, wiodąca rolę zachowały post-arystokratyczne elity. Wpływ na to miało wiele czynników – przede wszystkim wspomniana w poprzednim…

Geniusz Dury cz. 1

Kiedy Dura przejął władzę w 1870 roku, Surmenia, mimo swojej wielkości terytorialnej jest zacofanym, prowincjonalnym kraikiem o słabej gospodarce, przestarzałych stosunkach społecznych, w dodatku wstrząsanym licznymi kryzysami. Klasa polityczna nie spełnia swoich zadań – stąd tzw. „krótkie republiki”, czyli okres, w którym kolejni wybrani Przewodniczący Rady obiecują „nową, lepszą republikę”. Są to obietnice bez pokrycia,…

Odzyskać Durę

Adam Dura, jeden z największych przywódców Surmenii, pozostaje w dużej mierze zapomniany – zohydzony większości społeczeństwa przez obelgi i kłamstwa wrogich mu sił. Musimy go odzyskać, odbudować jego postać – i odsłonić prawdę o jego patriotyźmie i osiągnięciach. Jest wiele sposobów aby osiągnąć założone cele: artykuły przypominające i „odczarowujące” postać Dury; dyskusje publiczne na temat…