Odbudować Surmenię?

Przedostatni artykuł w „Narodowej Surmenii”, który powstał w lutym tego roku, mówił o Surmenii jako liderze Istokii, aktywnej i rozwijającej się. Stojące za nim argumenty szybko zostały jednak zweryfikowane przez rzeczywistość. Zamiast potęgi był napompowany przez klony balon – w którego przekłuciu sam wziąłem udział – i nie żałuję, gdyż nigdy nie byłem i nie…

Surmenia – lider Istokii?

Historia – ta internetowa – Surmenii i jej stosunków zagranicznych wskazuje na ich dużą zmienność. Surmenia niekiedy tkwiła w środku wydarzeń, aby wkrótce potem izolować się od świata. Polityka wewnętrzna Surmenii przekładała się na jej podejście do zagranicy i jej spraw… ale również niepowodzenia na forum międzynarodowym prowadziły do zmian w kraju – przykładem może…