O „Narodowej Surmenii”

Narodowa Surmenia to patriotyczny i konserwatywny think-tank, wspierający intelektualnie i ideologicznie obecnie rzadzącą partię w Demokracji Surmeńskiej – „Republikanów”.

Osobą kierującą działaniami „Narodowej Surmenii” jest Petros Domestosigos, a członkiem szeregowym – Orjon Domestosigos.

Reklamy